Записи из рубрики "Машиностроение"

Основи проектування ремонтних підприємств

Послідовність проектування ремонтних підприємств Розробку проектів нових або реконструкцію діючих ремонтних підприємств здійснюють відповідно до діючого Інструкцією з розробки проектів і кошторисів для промислового будівництва. У початковій стадії проектування...

Види ремонтних підрозділів

Ремонтно-механічні цехи  Ремонтно-механічні цехи існують на кожному заводі і є базою для здійснення технічного обслуговування і ремонту обладнання. Ці цехи розрізняються обсягом виконуваних ремонтних робіт, а також номенклатурою виготовлених запасних деталей....

Проектування хімічного виробництва

Проектування, як і будь-яка інженерна робота, вимагає активного творчого підходу і в той самий час воно регламен­товано безліччю нормативних документів, таких, як ДСТУ, технічні умови, будівельні норми і правила (СНіП), правила експлуатації електроустановок, вимоги...

Методи проектування

З усіх методів проектування за основний вважається графічний. Проте в хімічній промисловості інколи доцільніше користуватися об’ємним (модельно-макетним) методом проектування. Сутність макетно-модельного проектування полягає в наступному. Після розробки схеми...

Проектування промислового об’єкту

Проектування – важлива ланка, що пов’язує науку з виробництвом. Для того, щоб нові, прогресивні науково-тех­нічні рішення були впроваджені, вони повинні знайти відображення у відповідних проектах. У вузькому сенсі проект – це креслення або система креслень, що дають...

Розробка завдання на проектування промислових підприємств

Розробка проекту будівництва або реконструкції про­мислового підприємства починається після отримання проект­ним інститутом завдання на проектування. Завдання на про­ектування складається в повній відповідності з прийнятими в ТЕО рішеннями і техніко-економічними...

Визначення техніко-економічної доцільності спорудження нового або реконструкції діючого підприємства

Будівництво нових або реконструкція діючих підприємств, зв’язані з великими витратами матеріалів, сил і засобів, тому ще до початку проектування слід обґрунтувати  необхідність, доцільність і економічну ефективність цих витрат, а також вибрати майданчик для...

Рубрики
© 2018 Сайт рефератов my-ref.net  Войти